محک

کلاس های مکالمه ترمیک کتاب American English File

۱- شروع کلاس ترمیک #استارتر Part1
#مکالمه
#Starter1
تاریخ شروع: ۴۰۰/۰۴/۱۲
شنبه – چهارشنبه ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۳۰
پارت یک استارتر ۷ جلسه ۳٫۵ ساعته (۲۴٫۵ ساعت)
شهریه: ۲۴۰ هزار تومان (ظرفیت باقی مانده ۲ نفر)

۲- شروع کلاس ترمیک #استارتر Part3
#مکالمه
#Starter3
تاریخ شروع: ۴۰۰/۰۴/۱۲
یکشنبه – سه شنبه ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۳۰
پارت ۳ استارتر ۷ جلسه ۳٫۵ ساعته (۲۴٫۵ ساعت)
شهریه: ۲۴۰ هزار تومان (ظرفیت باقی مانده ۵ نفر)

۳- شروع کلاس ترمیک #المنتری Part1
#مکالمه
#Elementary1
تاریخ شروع: ۴۰۰/۰۴/۱۹
شنبه و چهارشنبه ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۳۰
پارت یک المنتری ۸ جلسه ۳٫۵ ساعته (۲۸ ساعت)
شهریه: ۲۷۵ هزار تومان (ظرفیت باقی مانده ۴ نفر)

۴- شروع کلاس ترمیک #المنتری Part1
#مکالمه
#Elementary1
تاریخ شروع: ۴۰۰/۰۴/۲۲
یکشنبه و سه شنبه ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۳۰
پارت یک المنتری ۸ جلسه ۳٫۵ ساعته (۲۸ ساعت)
شهریه: ۲۷۵ هزار تومان (ظرفیت باقی مانده ۵ نفر)

۵- شروع کلاس ترمیک #المنتری Part2
#مکالمه
#Elementary2
تاریخ شروع: ۴۰۰/۰۴/۲۲
یکشنبه و سه شنبه ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۳۰
پارت دو المنتری ۸ جلسه ۳٫۵ ساعته (۲۸ ساعت)
شهریه: ۲۷۵ هزار تومان (ظرفیت باقی مانده ۴ نفر)

۶- شروع کلاس ترمیک #پری اینترمدیت Part1
#مکالمه
#Pre-Intermediate3

تاریخ شروع: ۴۰۰/۰۴/۰۶
یکشنبه و سه شنبه ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۳۰
پارت یک پری اینترمدیت ۱۰ جلسه ۳٫۵ ساعته (۳۵ ساعت)
شهریه: ۳۰۰ هزار تومان (ظرفیت باقی مانده ۱ نفر)

۷- شروع کلاس ترمیک #اینترمدیت Part2
#مکالمه
#Intermediate2
تاریخ شروع: ۴۰۰/۰۴/۲۳
شنبه- چهارشنبه ۱۸:۰۰الی ۲۱:۳۰
پارت دو اینترمدیت ۱۰ جلسه ۳٫۵ ساعته (۳۵ ساعت)
شهریه: ۳۰۰ هزار تومان (ظرفیت باقی مانده ۹نفر)

ساعت شروع کلاس های مکالمه طبق توافق اساتید و دانشجویان محترم بین ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰ بعد از شروع کلاس قابل تغییر است.

www.amoukhteh.com
☎️۶۶۴۳۸۶۶۹
☎️۶۶۴۳۸۶۵۴
آدرس تلگرام :
👇👇👇
@AmookhtehIns
https://t.me/AmookhtehInst

کلیه حقوق این وب سایت برای مؤسسه فرهنگی آموزشی نام آوران زبان آموخته محفوظ می باشد.

طراحی و برنامه نویسی: گروه برنامه نویسی همپا