محک
شما اینجا هستید: موسسه فرهنگی آموزشی نام آوران زبان آموخته / مطالب و مقالات علمی / به ترجمه Google translate تکیه نکنید

به ترجمه Google translate تکیه نکنید

هرگز به ترجمه Google translate تکیه نکنید:

یک مثال ملموس قابل اعتنا Push over همین الان می توانید این را در گوگل ترانسلیت بزنید و نتیجه را ببینید: در قسمت ترجمه فارسی برای شما “فشار بیش از حد” را درج می کند. اگر به صورت pushover تایپ کنید برای شما “انتقال فشار” را درج خواهد کرد.
حال آنکه در واقع دیکشنری آنرا بدین صورت توضیح می دهد:

push over: make sb or sth overturn or fall to the ground by pushing him or it. O: him etc; vase, ornament; bucket, jug

واژگون کردن، به زمین انداختن (در اثر هول دادن)

   I was nearly pushed over by a crowd of boys suddenly pouring out of the school gates.

    One or two tables were pushed over in the scramble.

push-over: (informal) an easy triumph or victory (over sb)

حریف آسان

    Saturday’s match should be a push-over for Leeds: they’re playing a fourth division team.

حال خودتان قضاوت کنید.

کلیه حقوق این وب سایت برای مؤسسه فرهنگی آموزشی نام آوران زبان آموخته محفوظ می باشد.

طراحی و برنامه نویسی: گروه برنامه نویسی همپا