محک

Collocations

همایی واژه ها به معنی ترکیب طبیعی واژه ها با یکدیگر است به شیوه ای که واژه ها دقیقا در کنار یکدیگر قرار می گیرند. برای مثال «tell» و «lie» و همچنین «heavy» با «rain» در کنار هم قرار می گیرند. همایی واژه ها به شما کمک می کند تا زبان انگلیسی را به شیوه درست و طبیعی بنویسید و صحبت کنید.

کلیه حقوق این وب سایت برای مؤسسه فرهنگی آموزشی نام آوران زبان آموخته محفوظ می باشد.

طراحی و برنامه نویسی: گروه برنامه نویسی همپا