محک

ریشه‌شناسی

هدف کلی دوره های واژه شناسی آشناکردن دانشجویان با جنبه های ریشه شناسی واژه های انگلیسی و تشخیص بین واژه ها می باشد.
به منظور نیل به این هدف، دانشجویان بر مجموعه ی فراگیری از عناصر واژگانی مانند ریشه ها، پیشنوندها، پسوندها و فرم های ترکیبی آنها از طریق مشخصه های معنایی واژه ها تسلط پیدا می کنند.

 

ریشه‌شناسی (در زبان فارسی با نام های “واژه‌پژوهی” یا “علم اشتقاق” یا “اِتیمولوژی” نیز شناخته می‌شود) علم مطالعهٔ تاریخی واژه‌ها و بررسی تحول شکل واژه‌ها می‌باشد.

مسائلی مانند اینکه چه موقع وارد زبانی شده‌اند، از چه منبعی وارد شده‌اند و اینکه در طول زمان چه تغییری در ساختار و معنای آنها ایجاد شده‌است، در این حیطه بررسی می‌گردد.

پیش از سده نوزدهم، به‌ویژه  پیش از ظهور نودستوریان، اشتقاق به معنای شناخت اصل و تاریخ لغت، بر اساس درستی استوار نبوده و اگر هم اشتقاقات درستی احیاناً در نوشته‌های پیشینیان آن‌ها آمده است کمتر چنین بوده که از مقدمات درست به نتایج درست رسیده باشد.

به عبارت دیگر، غالب اشتقاقات آنان را باید اشتقاق عامیانه به شمار آورد. با شناخت تحولات تاریخی آواها، و اساساً با شناخت چگونگی تحول زبان‌ها و روابط میان آن‌ها و جمع آوردن متون و منابع مختلف از زبان‌ها و لهجه‌های مختلف، کار ریشه‌شناسی پیشرفت‌های بسیاری کرده است. به تبع این، راه بر ریشه‌شناسی‌های شبه‌علمی هم باز شده؛ ریشه‌شناسی‌هایی که ظاهراً بر اصول درست آواشناختی و معناشناختی استوارند، ولی درواقع اشتقاقات غلطی هستند که در پشت ظاهر علمی پنهان‌اند. این ریشه‌شناسی‌ها را می‌توان شبه‌ریشه‌شناسی نامید.

کلیه حقوق این وب سایت برای مؤسسه فرهنگی آموزشی نام آوران زبان آموخته محفوظ می باشد.

طراحی و برنامه نویسی: گروه برنامه نویسی همپا